Informace o využívání cookies

INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ COOKIES

Tieto webové stránky využívajú súbory cookies a analytické a marketingové nástroje na vyhodnocovanie návštevnosti webu a úspešnosti reklamných kampaní.
Bez vášho súhlasu nespracovávame údaje, ktoré by vás mohli identifikovať ako konkrétnu fyzickú osobu.

Webová stránka www.metalcentrum.cz automaticky identifikuje IP adresu užívateľa. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítaču užívateľa po pripojení k internetu. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov.

Takéto spracovanie je zákonné na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Oprávneným záujmom tu rozumieme anonymné štatistiky používania webu, aby sme Vám ako užívateľom mohli ponúknuť lepší užívateľský zážitok a vyhodnocovanie úspešnosti reklamných kampaní s cieľom lepšie alokovať reklamné zdroje a neobťažovať užívateľov nerelevantnou reklamou.

Čo sú cookies?

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok. Vďaka cookies si stránky môžu taktiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na Váš počítač. To isté robí väčšina veľkých internetových stránok a poskytovateľov.

Aké existujú druhy cookies?

Cookies je možné rozdeliť podľa ich trvanlivosti a podľa toho, kto ich na Váš počítač umiestňuje. Podľa ich trvanlivosti ich možno rozdeliť na dve kategórie:

Krátkodobé – zostávajú vo Vašom prehliadači do zatvorenia Vášho prehliadača, potom sa vymažú.

Dlhodobé – zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavení cookies) alebo pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva je možné rozdeliť cookies na dve kategórie:

Cookies prvej strany – vytvára ich priamo webová stránka alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webu.

Cookies tretích strán – sú vytvárané iné skripty. Sú to najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

Na tomto webe používame tieto cookies:

Technické (prvé strany, krátkodobé) – sú nevyhnutné pre zaistenie elementárnej funkcie stránok ako napr. vyplnenie dopytového formulára, zobrazenie verzie stránky vyžadujúce javascript alebo bez neho.

Google Analytics (prvé strany, dlhodobé) – aby sme Vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, využívame na meranie anonymných údajov o správaní užívateľov nástroj Google Analytics.

Sklik (prvé strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.

Firmy.cz (tretie strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.

AdWords (prvé strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.

Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme Vás osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

Na čo využívame cookies na tomto webe?

Optimalizácia
Súbory cookies používame na prispôsobenie obsahu a informácií požiadavkám užívateľov za účelom zaistenia užívateľskej prívetivosti webových stránok.

Diagnostika
Súbory cookies používame za účelom diagnózy a opravy technických problémov nahlásených používateľmi alebo programátormi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia.

Analýza
Tieto súbory sú využité na porozumenie toho, ako návštevníci našich webových stránok stránky využívajú a ako k nim pristupujú. Je možné ich tak optimalizovať z hľadiska užívateľských potrieb, aby boli užívateľsky čo najpríjemnejšie.

Reklama
Reklamné a cielené cookies zaznamenávajú Vaše návštevy na našej webovej stránke, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame, aby sme vám zobrazovali reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto informácie používame aj za účelom obmedzenia počtu opakovaní reklám, ktoré vidíte, a merania efektivity reklamných kampaní. Za týmto účelom môžeme oznámiť tieto informácie aj tretím osobám (zadávatelia reklamy). Na používanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas. Vaše preferencie vo vzťahu k reklamným a cieleným cookies si môžete kedykoľvek nastaviť v internetovom prehliadači, ako je popísané nižšie. Doba platnosti týchto cookies je maximálne 2 roky.

Ako môžem upraviť používanie cookies?

Všetky cookies, ktoré už na Vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť blokácie umiestňovania cookies na Váš počítač. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org.