3D meranie

Vážení zákazníci, v rámci zlepšovania kvality a rozširovania služieb sme zaobstarali meracie rameno FARO Arm Edge 9 v sedemiosom prevedení vr. laserového skenera, ktoré nám umožňuje zmerať takmer všetko v priestore a reálnom čase. Na základe merných hodnôt sme na vyžiadanie schopní predložiť merné protokoly k jednotlivým vyrábaným dielam. Naša firma Vám týmto ponúka novú službu a tou je – 3D meranie.

Měřicí ramena FARO Arm Edge

Posledná generácia laserového líniového skenera umožňuje snímanie až 560 000 bodov za sekundu a následný dátový prenos ďalej do meracieho systému. Systém plne podporuje online skening cez rozhranie USB, Bluetooth, Wifi. Vstavaná automatická regulácia intenzity vyžarovaného lasera a pri použití softvéru Polyworks vizuálna navigácia pri skenovaní. Tento systém nie je potrebné kalibrovať pred začiatkom každého merania. Systém dokáže lepšie skenovať tmavé a reflexné povrchy., ďalej sa vyznačuje vysokým rozlíšením a vysokou presnosťou. Možnosť merania oboma senzormi, skener je odnímateľný – v prípade potreby je možné merať iba dotykom. Zariadenie je vybavené automatickou kompenzáciou teploty, tak aby boli merné hodnoty vždy presné. Rameno je prenosné (mobilné a plne polohovateľné v priestore, čo zaisťuje maximálnu mobilitu a flexibilitu oproti klasickým stacionárnym 3D meracím systémom, ktoré vyžadujú čisté, klimatizované prostredie bez akýchkoľvek otrasov.